Nærbørevyen

Historie

Nærbø Musikkorps har drevet med revy siden 1962, i alt 25 oppsettinger gjennom 61 år. I de siste revyene har vi hatt 13 utsolgte forestillinger, hvor det kommer over 3000 tilskuere fra hele sør- fylket. Revyen vart oppsett hvert tredje år, og medlemmene i korpset står for hele arbeidet selv. Dette gjelder alt fra idè, skriving, scenearbeid til framføring. På de siste revyene har vi hatt innleid regissør med oss og ett par musikere. Revyen har alltid hatt forestillingene på Jadarheim, korpset sitt eget forsamlingshus.
Den første revyen startet så smått i 1962.  Det var mest med tanke på ekstrainntekter til korpset, at en begynte å tenke på å ha en forestilling.  Tryllekunstnaren «Nairello» skulle koma til Nærbø og ha ett show på Jadarheim. Da spurte korpset om han ville ha ett innslag i en forestilling til inntekt for korpset. Dette ville han og fra da av var Nærbørevyen ett faktum.
Den neste forestillingen var ett år etter, med skøyeren og hardingfelespilleren Ivar Medås, som gjesteartist. To år etter oppstart, i 1964, hadde korpset den første komplette revyen framført, uten gjesteartist. Nå hadde vi også oppretta en egen revykomitè, som selv stod for det meste av tekstene. Dette var Svein Inge Årrestad, Kåre Håland, Einar Lea og Alv Tengs Zachariassen. 
Nærbørevyen hadde i starten ny revy hvert år, med stadig økning på billettsalget som krevde flere forestillinger. Det som i fra starten av var ment å være en  ekstrainntekt hadde blitt en stor suksess. Det var faktisk skapt en revyfeber på hele Jæren, fra Egersund til Stavanger. Dette førte også med seg større forventninger til revyen, noe som resulterte i mer arbeid både med forberedelse og fremføring.  Fra 1968 gikk vi derfor over til å ha revy hvert andre, og senere, hvert tredje år.  1981 er rekordåret for Nærbørevyen. Hele 21 forestillinger ble satt opp, med 5200 tilskuere i alt. Dette ble for krevende for mannskapet i korpset.  En var derfor glad for at også andre revyer hadde dukket opp, inspirert av Nærbørevyen sin suksess. Ett godt revymiljø var skapt på Jæren.
Ett av kjennetegnene til Nærbørevyen har vært mye god sang og musikk. Dette er naturlig, så lenge det er ett korps som er aktøren. Mang en god vise har vorte sunget fra scenen på Jadarheim. Mange av disse visene lever videre som folke-eie på Jæren. To særlig kjente viser er den populære Jærsangen «Heim te Jæren» av Svein Inge Årrestad og «Jæren, Jæren» av Alv Tengs Zachariassen.  Begge disse ble skrevne til Nærbørevyen i 1989. Ett fast innslag i revyen er at hele korpset har ett musikknummer samla. Å klemma inn 60 musikanter i en fullsett sal på Jadarheim, kan virka ganske ambisiøst.  Men dette funker veldig bra, og har ett helt spesielt musikalsk stemninguttrykk med seg. Mye lyd og mye liv. 
Ett annet fast innslag har lenge vært konferansier. Svein Inge Årrestad var i 55 år den som samlet trådene i forestillingen, på sin egen humoristiske måte.  Alltid ikledd stilig «kjole og kvitt», med jærsk humor og gode replikker, skapte han en spesiell stemning i salen. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS